Island Vis

It is the most distant bigger island in the group of central Dalmatian islands -  45 km from the land while from the island of Hvar is divided by 8 km wide Vis Channel.  Island’s surface is 90 km2 while the surface of the Vis archipelago (that consists of Palagruža, Biševo, Sv. Andrija, Budikovac, Jabuka, Brusnik, etc.) is about 100 km2. Vis coastline is about 75 km. By regular ferry-boat lines Vis is connected with the island of Hvar and during the summer months with Ancona, in the Italian part of the Adriatic.

It has the Adriatic type of Mediterranean climate, with hot and dry summers and mild and wet winters. The average annual temperature is over 16°C. During the summer is for a degree or two lower than at the land while during the winter is for a degree or two higher.  The average annual precipitation is about 800 mm on the m2 that is less than on the surrounding islands and land while thanks to its geological structure it has more springs of potable water than all islands together.

Najudaljeniji veći otok u grupi srednjodalmatinskih otoka - 45 km od kopna, a od otoka Hvara dijeli ga Viški kanal širine 8 km . Površina otoka je 90 km2, dok je površina viškog arhipelaga ( Palagruža, Biševo, Sv.Andrija, Budikovac, Jabuka, Brusnik i dr.) oko 100 km2. Dužina obale Visa je oko 75 km. Vis je povezan redovitim trajektnim Iinijama s otokom Hvarom, Splitom. Pripada jadranskom tipu sredozemne klime vrućih i suhih ljeta te blagih i vlažnih zima. Srednja godišnja temperatura je iznad 16°C. Prosječna temperatura je Ijeti za stupanj do dva niža nego na kopnu, a zimi za stupanj do dva viša. Prosječna godišnja količina padalina je oko 800 mm po m2, što je nešto manje nego na susjednim otocima i kopnu, dok zbog svoje geološke građe otok ima više izvora pitke vode nego li susjedni otoci.